Thăng Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Sáng ngày 11.8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Thăng Bình do ông Trương Văn Lý, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại xã Bình Hải (Thăng Bình).

Đoàn công tác của huyện Thăng Bình làm việc với xã Bình Hải kiểm tra về công tác CCHC năm 2023

Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/01/2023, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính,...

Được biết, ngoài Bình Hải, đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện kiểm tra thực tế tại Bình Minh, Bình Hải, Bình Nguyên, Bình Triều, Bình An, thị trấn Hà Lam, Bình Quế, Bình Phú.

Đây là hoạt động thường niên, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thông qua kết quả kiểm tra, rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian đến. Đồng thời, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính huyện.

Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.