Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua yêu nước cụm 9 huyện miền núi tại huyện Phước Sơn

Sáng 28/7, tại huyện Phước Sơn, cụm thi đua 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Trong 6 tháng đầu năm các phong trào thi đua yêu nước của 9 huyện miền núi diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung và hình được đổi mới, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,...Công tác khen thưởng của các huyện được thực hiện theo đúng quy định, chất lượng khen thưởng từng bước nâng cao, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó đã đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương trong đó: huyện Phước Sơn tổng thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) ước 6 tháng đầu năm 380.000 triệu đồng/401.950 triệu đồng, đạt 96% DT tỉnh giao, đạt 94,5% HĐND huyện giao, tăng hơn cùng kỳ năm trước 106.202 triệu đồng (tăng 38,7%); Hiệp Đức tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 (thu nội địa): 52.443 triệu đồng, đạt 57,9% so với DT tỉnh giao, đạt 45,5% so với NQ HĐND huyện và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022; Đông Giang tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện (thu nội địa) ước 6 tháng đầu năm 199.121,158 triệu đồng, đạt 89,68% KH, so với 6 tháng đầu năm 2022 là 199.121,158/153.835,232 triệu đồng, tăng 29,43%);

 

 Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị trong cụm thi đua 9 huyện đã thảo luận, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng, đề ra những nhiệm vụ cùng giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2023. Hội nghị cũng đóng góp ý kiến và thống nhất sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số quy định của quy chế hoạt động cụm và các tiêu chí, phương pháp chấm điểm bình xét thi đua của cụm trong năm 2023. 

Phòng Nội vụ huyện Phước Sơn

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.