Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch về bồi dưỡng, tập huấn công tác cải cách hành chính và nâng cao nhận thức về cải thiện Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DDCI cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh năm 2023, từ ngày 25/7 đến ngày 31/8/2023, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn công tác cải cách hành chính. 


Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề, gồm: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn CCHC tỉnh Quảng Nam; Cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đạo đức, văn hóa công vụ đối với công chức giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện theo định hướng kết quả kế hoạch cải cách hành chính; Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực trạng, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam; Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS, PCI, DDCI.


Với mục đích trang bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính và nâng cao nhận thức về cải thiện Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DDCI cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh năm 2023, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước các cấp.


Theo Kế hoạch, năm 2023, sẽ mở 20 lớp với hơn 700 người là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; công chức phụ trách về công tác cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn. 
Bên cạnh việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, các học viên còn được tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm tốt về cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.  

Phòng Cải cách hành chính
 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1739 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.