Thành phố Tam Kỳ thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 4 ngày/tuần

Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, từ ngày 1/8/2023, thành phố Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 4 ngày/tuần tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường.

 

TP.Tam Kỳ thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến vào thứ Hai, Ba, Tư, Sáu. 

 

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ và các phòng chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp 100% hồ sơ trực tuyến, thực hiện thí điểm 4 ngày/tuần (thứ Hai, Ba, Tư, Sáu hằng tuần) đối với một số thủ tục đã được công bố và đủ điều kiện thực hiện.

Đại diện phòng chuyên môn của thành phố cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đã triển khai lâu nay, tuy nhiên tỷ lệ còn thấp; người dân vẫn quen nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hơn là nộp trực tuyến trên hệ thống.

Mục đích chủ trương này là đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà và giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi phát sinh nhu cầu giải quyết TTHC.

Thành phố Tam Kỳ phấn đấu đạt mục tiêu 100% hồ sơ TTHC được số hóa đầu vào và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn; 100% TTHC trực tuyến toàn trình và một phần được tiếp nhận trực tuyến vào 4 ngày/tuần tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường.

Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1739 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.