Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 15/7, tại tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ; bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên, gồm 11 đơn vị: Lâm Đồng, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Đà Nẵng.
 

Chủ trì Hội nghị


Theo báo cáo tại Hội nghị, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; 100% các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức phát động và đăng ký thi đua thực hiện các nội dung thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động; trên cơ sở đó, Cụm đã tổng hợp, thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023 của Cụm để báo cáo về Bộ Nội vụ theo dõi, chỉ đạo.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng xuyên suốt trong năm 2023, Cụm thi đua đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động của Cụm năm 2023; triển khai xây dựng, lấy ý kiến về điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động và chấm điểm thi đua năm 2023 của Cụm. Các đơn vị thành viên cũng đã phân công lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng để làm đầu mối liên lạc phối hợp công việc khi cần thiết. Đến cuối tháng 6 năm 2023, 100% các đơn vị thành viên đã có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Các thành viên trong Cụm đã quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc”, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm đã có sự chuyển biến tích cực và rõ nét.

Các phong trào thi đua đã có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng nên việc đánh giá kết quả thi đua, bình xét khen thưởng được thực hiện khách quan, chính xác, kịp thời; từ phong trào thi đua đã xuất nhiều tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến được Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh và các cấp biểu dương khen thưởng.

 

Quang cảnh Hội nghị


Với sự quyết tâm chính trị cao, các đơn vị trong Cụm đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, qua đó đã góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị. Các hoạt động của Cụm thi đua được triển khai thực đảm bảo, đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, từ việc triển khai ký kết giao ước thi đua, tổ chức triển khai phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch hoạt động chung, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên trong Cụm đã tham mưu cho UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tham mưu triển khai thực hiện kip thời, đúng quy định công tác tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ, công chức trên địa bàn; thực hiện quản lý CBCCVC theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức. Tham mưu cho tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chính quyền địa phương trên các lĩnh vực: xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và công tác thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận của chính quyền. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thanh kiểm tra theo quy định, phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, thành phố. Phong trào thi đua yêu nước đã được các tỉnh, thành trong Cụm quan tâm, chú trọng, việc ban hành và triển khai các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương...

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

 

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đánh giá cao Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả giúp UBND các tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm 2023; chủ động phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua; thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ tại các đơn vị trong Cụm. 

Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, ông Vũ Đăng Minh đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện tốt 8 nội dung giao ước thi đua năm 2023, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai đồng bộ việc cập nhật Cơ sở quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” theo quy định của Bộ Nội vụ.

Các đơn vị chủ động tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình công tác thuộc lĩnh vực của ngành Nội vụ năm 2023. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành  chính; tăng cường đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.
 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.