Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023, chiều ngày 16/5/2023, tại Trường Cao đăng Y tế Quảng Nam, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức khai mạc Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023.