Sở Nội vụ tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 34 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy và tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập

Sáng ngày 12/5/2023, Sở Nội vụ phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh và tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở. Đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo chủ trì Hội nghị.