UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Sáng ngày 10/3/2023, UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đồng chí Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thông, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022.