Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và 01 thị trấn thuộc huyện Nông Sơn

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/02/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.
 

Phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Theo Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn, gồm: 

(1) Phường Điện Thắng Bắc trên cơ sở toàn bộ 3,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.670 người của xã Điện Thắng Bắc.

(2) Phường Điện Thắng Trung trên cơ sở toàn bộ 3,78 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.553 người của xã Điện Thắng Trung.

(3) Phường Điện Thắng Nam trên cơ sở toàn bộ 5,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.480 người của xã Điện Thắng Nam.

(4) Phường Điện Minh trên cơ sở toàn bộ 7,57 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.558 người của xã Điện Minh.

(5) Phường Điện Phương trên cơ sở toàn bộ 9,94 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.129 người của xã Điện Phương.

Thành lập thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn trên cơ sở toàn bộ 49,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.466 người của xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn.

Sau khi thành lập, thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 phường và 8 xã. Huyện Nông Sơn có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 xã và 01 thị trấn.

Hiện, tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 15 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 241 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 197 xã, 30 phường và 14 thị trấn. 

Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.