Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2023. Trong đó:

Điều kiện đăng ký tham gia kiểm định đầu vào công chức 

Theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP thì người đáp ứng đủ các điều kiện không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo thì được đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

Theo đó, điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

Thứ nhất, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

Thứ hai, đủ 18 tuổi trở lên;

Thứ ba, có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Thứ tư, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

Thứ năm, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Thứ sáu, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Và thứ bảy là các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

Ngoài ra, những trường hợp không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức bao gồm:

+ Người không cư trú tại Việt Nam;

+ Người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Người đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

+ Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hình thức, nội dung kiểm định đầu vào công chức

Nghị định 06/2023 cũng quy định hình thức lẫn nội dung thi kiểm định đầu vào công chức.

- Hình thức kiểm định: Thực hiện thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung kiểm định:

+ Đánh giá năng lực tư duy và năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;

+ Hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;

+ Quản lý hành chính nhà nước;

+ Quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ;

+ Kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

- Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định được quy định như sau:

+ Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: Thời gian thi là 120 phút với số lượng câu hỏi 100 câu.

+ Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng:  Thời gian thi là 100 phút với số lượng câu hỏi 80 câu.

Từ 01/8/2024: chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định

Theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP, kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo quy định tại Nghị định này áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.