Nam Trà My tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2022 và phát động thi đua 2023

Sáng ngày 10/02/2023, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua 2023. Đồng chí Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì. Đồng chí Lê Thanh Hưng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo các xã và tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện nhấn mạnh, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Nam Trà My đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đặc biệt phong trào thi đua giảm nghèo trên địa bàn huyện, đến nay đã được một số kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.167 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2021; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp đạt trên 245 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 87 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, giao thông vận tải có bước phát triển; công tác đầu tư xây dựng được chú trọng; các lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước không ngừng được nâng cao. Tổ chức và hoạt động của các khối thi đua được chỉ đạo thống nhất trên địa bàn huyện không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, tập trung vào khen thưởng thành tích theo đợt, chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực.