Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Nội vụ

Ngày 10/02/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở; các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên và công chức các Phòng: Tổ chức – Biên chế, Công chức, viên chức thuộc Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Như Phi, Chánh Văn phòng Sở thừa ủy nhiệm của Giám đốc Sở công bố các Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Sở. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Lý, Trưởng phòng Công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế; đồng chí Đinh Minh Nhớ, Trưởng phòng Tổ chức -Biên chế được chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công chức, viên chức kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Trần Ngọc Hòa, Lưu Tấn Lại, 
Trương Hồng Giang trao Quyết định bố nhiệm và tặng hoa chúc mừng các tân trưởng phòng

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa chúc mừng các đồng chí được chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng thời đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.