Đại Lộc khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC

Sáng ngày 09/1, huyện Đại Lộc phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC. Tham dự lễ khai trương có đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã thị trấn.


Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) huyện Đại Lộc cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh giúp lãnh đạo huyện điều hành những việc đột xuất cũng như thường ngày xảy ra trên địa bàn. Trung tâm hoạt động sẽ hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý, người dân được tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Trung tâm được xây dựng 6 hệ thống, gồm: giám sát và điều hành lĩnh vực Dịch vụ công; giám sát và điều hành Quản lý văn bản; giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát, điều hành y tế; giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; phản ánh - kiến nghị tích hợp với Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022. Trung tâm Điều hành thông minh được VNPT xây dựng với mục tiêu cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn toàn huyện đồng thời cũng được xem là một trong các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ.

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1739 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.