Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2023

Chiều ngày 27/12/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.