Hiệp Đức ra mắt mô hình "Điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP"

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện Kế hoạch 1588/KH-CAH, ngày 12/10/2022 của Công an huyện Hiệp Đức về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP; Công an xã Hiệp Hoà huyện Hiệp Đức đã tham mưu Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân và Tổ đề án 06/CP của xã thành lập và ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP” gồm 24 thành viên.