Hiệp Đức ra mắt mô hình "Điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP"

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện Kế hoạch 1588/KH-CAH, ngày 12/10/2022 của Công an huyện Hiệp Đức về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP; Công an xã Hiệp Hoà huyện Hiệp Đức đã tham mưu Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân và Tổ đề án 06/CP của xã thành lập và ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP” gồm 24 thành viên.

Thành viên Tổ ĐA 06 xã Hiệp Hòa, Hiệp Đức

Căn cứ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Nhân dân trên địa bàn xã, mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP” xã Hiệp Hòa ra đời nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở; đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Đề án 06 trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.