Nông Sơn tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên huyện nhà

Ngày 21.10, tại huyện Nông Sơn “Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên huyện Nông Sơn” được diễn ra với sự tham gia của trên 100 đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 8 ngàn thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì; Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Trần Văn Đoàn đồng chủ trì

 

Quang cảnh buổi đối thoại


Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2022, trong đó nổi bậc là hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và sôi nổi. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra và đạt 102,33% so với kế hoạch tỉnh giao; trong đó, thu do huyện quản lý: 16.176 triệu đồng, đạt 121,8% so với kế hoạch tỉnh giao. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lương thực có hạt đạt 104,7% kế hoạch. Tổng đàn gia súc tăng, tổng đàn gia cầm tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai kịp thời và quyết liệt. Việc triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn được tập trung chỉ đạo. Công tác xúc tiến kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp cũng quan tâm.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự buổi đối thoại đã trực tiếp đặt câu hỏi cho các đồng chí lãnh đạo huyện, chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên như: các chiến lược về ngành nghề, đặc biệt chiến lược dài hạn để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên phù hợp với điều kiện của xã hội nói chung và của huyện Nông Sơn nói riêng; cơ chế để hỗ trợ để thanh niên có cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương; đầu ra cho sản phẩm; việc tập hợp thanh niên và nguồn vốn vay của thanh niên cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm.