Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ

Ngày 17/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.


Theo Chỉ thị, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương và chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ; chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chấp hành chưa nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả; còn xảy ra trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, môi trường đầu tư và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

Nhiều nhân viên Bưu điện Quảng Nam đã thay cán bộ một số sở, ngành trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Ảnh: VINH ANH

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
Ảnh minh họa
 

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; giảm tối đa chi phí hành chính, các thủ tục không cần thiết, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề có liên quan. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, hiệu quả công tác thấp; công khai, dân chủ, khách quan, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

 

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1759 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Thông báo danh sách và triệu tập người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Tài liệu Hội nghị giao ban Quý I/2024 ngành Nội vụ 11/04/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.