Quảng Nam tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người nghèo

Ngày 14/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát, có đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh việc tìm hiểu các nội dung theo yêu cầu giám sát, Đoàn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào của các địa phương khác, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng với các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ…

Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam 

phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Báo Quảng Nam)

Đoàn đề nghị các đồng chí Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể trong triển khai phong trào; quan tâm nâng cao chất lượng, tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu tổ chức, theo dõi phong trào và đề xuất việc khen thưởng được kịp thời, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 được phát động rộng rãi trong toàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Giám sát làm việc tại UBND huyện Núi Thành

Hưởng ứng phong trào thi đua của trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn từng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu: Hội Nông dân có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới"... đã phát huy được tiềm năng và thế mạnh của ngành nông nghiệp, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi dạy con tốt”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”... đã trở thành động lực, động viên, cổ vũ nữ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; đã có hơn 3.000 hộ phụ nữ thoát nghèo.

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình trong Hội Cựu chiến binh các cấp cũng đã được chú trọng, góp phần nâng cao mức sống của gia đình cựu chiến binh... Liên đoàn Lao động hằng năm tổ chức "Tết Sum vầy" cho công nhân, lao động tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; triển khai chương trình "Mái ấm công đoàn" sửa chữa 2 nhà công vụ cho giáo viên và hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 315 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động...

Bên cạnh đó là Hội Chữ Thập đỏ với phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Dự án "Ngân hàng bò", "Tháng Nhân đạo"...; Hội Cựu thanh niên xung phong với phong trào "Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác, giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo bền vững"...

Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bước đầu đã đạt được thành tựu, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm sau cao hơn năm trước, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất và mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Các chính sách tín dụng ưu đãi đã bổ sung nguồn lực cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tạo động lực cho người nghèo cải thiện điều kiện sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống và từng bước thoát nghèo.

Khảo sát mô hình Xưởng may Sơn Trang

Tính đến ngày 7/11/2022, theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là: 29.829 hộ, tỷ lệ 6,8%; giảm so với năm 2021 là 3.318 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 0,8%. Qua số liệu báo cáo sơ bộ của các địa phương, kết quả giảm nghèo toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022 tại Quyết định 467/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 (giảm 3.318 hộ/3.000 chỉ tiêu giao) và tỷ lệ giảm đạt, vượt so với chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 được giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (giảm 0,8% /chỉ tiêu giao giảm 0,3 - 0,4%).

Công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào đã được quan tâm thực hiện. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cụm, khối thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố lấy kết quả tổ chức triển khai phong trào thi đua này làm căn cứ để đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị và khen thưởng thực hiện phong trào thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, để động viên khích lệ các cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 1 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác an sinh xã hội đóng góp cho tỉnh trên 500 triệu đồng.

Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã làm việc với UBND huyện Núi Thành và khảo sát mô hình cơ sở may mặc của bà Lương Thị Thu Trang, thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (xưởng may Sơn Trang). Xưởng may đã tạo việc làm cho 60 lao động với thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người/tháng, hàng năm chi 70 - 90 triệu đồng vào công tác xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1739 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.