Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Sáng ngày 8/4/2022, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Xuân Cảnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính luôn được UBND huyện Duy Xuyên quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện niêm yết đầy đủ, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, UBND huyện Duy Xuyên tăng cường mua sắm, lắp đặt hệ thống máy móc, trang thiết bị để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 luôn đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện Duy Xuyên còn đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện cơ cấu công chức theo đề án vị trí việc làm, cải cách tài chính công. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... năm 2021, tổng số hồ sơ mà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên xử lý là 7.918 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.793, đúng hạn là 1.6620.

Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian đến, UBND huyện Duy Xuyên tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức thông qua việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, đơn giản hóa các thủ tục. Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường sự giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, tập trung thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt
thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

 

Cũng trong sáng ngày 8/4/2022, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và huyện Duy Xuyên tuyên dương, khen thưởng.

Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1739 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.