Huyện Hiệp Đức tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 06.3.2022, 11.122 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã trực tiếp đi bỏ phiếu bầu chọn những người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực vào chức danh trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng, khối phố nhiệm kỳ 2022- 2027, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, khối phố đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử Trưởng thôn, khối phố.  


Cử tri thôn Tân Thuận, xã Hiệp Thuận nghe phổ biến các quy định trước khi bỏ phiếu

Nhờ đó, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện có nhiều ca mắc Covid-19, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và linh hoạt nhiều giải pháp, 46/46 thôn, khối phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo công bằng, dân chủ và an toàn phòng chống dịch bệnh. Cử tri hăng hái tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao (99,75%), tạo không khí phấn khởi, dân chủ trong cộng đồng dân cư. Tại các điểm bầu cử, mọi công tác tổ chức bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng phiếu, buồng bỏ phiếu kín, các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định; cử tri được nghe phổ biến nội quy, thể lệ bầu cử, hướng dẫn kỹ lưỡng về cách thức bỏ phiếu.


Cử tri khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình bỏ phiếu bầu cử

Kết thúc cuộc bầu cử, có 46 ứng cử viên trúng cử chức danh Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, có 37 đảng viên (80,43%), 08 nữ (17,39%), 05 người đồng bào dân tộc thiểu số (10,86%), tái cử 32 người (69,56%), 16 Bí thư chi bộ thôn, khối phố trúng cử (34,78%); về trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT 37 người (80,43%); trình độ chuyên môn tốt nghiệp Trung cấp trở lên 11 người (23,91%).


Cử tri thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia bỏ phiếu bầu cử

Thành công của cuộc bầu cử là nền tảng để các thôn, khối phố trên địa bàn huyện Hiệp Đức tiếp tục hoạt động tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

                                                                                                                   Phòng Nội vụ huyện Hiệp

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1713 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.