Huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Ngày 10/12/2021, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ năm 2021 cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác này trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ như: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định 4223/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện Nam Giang về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Công văn 35/TĐKT ngày 7/12/2021của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Nam Giang hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản của Trung ương, tỉnh về quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước; Chỉ thị về tăng cường công tác QLNN về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh... và các nội dung văn bản quy định mới so với trước đây của Trung ương và của UBND tỉnh.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ tại các địa phương, đơn vị cập nhật, nắm rõ quy định hiện hành của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ, theo đó tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và văn thư-lưu trữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trên địa bàn huyện./.

Phòng Nội vụ huyện Nam Giang

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.