Ra mắt Tổ kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Ngày 01/7/2022, Tổ kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử thành lập theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để triển khai phương hướng, nhiệm vụ, các hoạt động cụ thể của Tổ trong năm 2022. Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ kiểm tra dự và chủ trì buổi làm việc.

Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ kiểm tra chủ trì buổi làm việc


Buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Cúc, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Tổ phó, 07 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh.

Để hoạt động kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực, bám sát và đáp ứng được mục đích, yêu cầu nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao; Tổ kiểm tra đã tiến hành bàn bạc, thảo luận kỹ các nội dung về phương thức hoạt động, phương pháp tiến hành kiểm tra của Tổ, rà soát, chọn lọc các nội dung kiểm tra để xây dựng đề cương kiểm tra, trong đó có các nội dung “nóng” trong thời gian qua được Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm, thường xuyên phản ánh; và lịch trình, đối tượng kiểm tra trong năm 2022. Lựa chọn số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, nội dung công dân phản ánh.
 

Tổ kiểm tra cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch với Báo Quảng Nam và Đài PT-TH tỉnh để thực hiện các phóng sự chuyên đề có liên quan, nhằm qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động công vụ và quy tắc ứng xử.
 

Kết thúc buổi làm việc, ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ kiểm tra yêu cầu Thư ký Tổ kiểm tra khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát các đối tượng dự kiến tiến hành kiểm tra trong năm 2022 để tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra với các đoàn thanh tra, kiểm tra khác, hoàn chỉnh các văn bản để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tiến hành việc kiểm tra trên địa bàn tỉnh (dự kiến bắt đầu trong tháng 7/2022).

 

Lan Trinh, Thanh tra Sở Nội vụ

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.