Huyện Tiên Phước tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Tiên Phước về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính; trong 02 ngày 29/11 và 30/11/2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Nguyên Hùng, Trưởng Phòng Nội vụ- Trưởng đoàn đã tiến hành tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật - Nông nghiệp huyện, Ủy ban nhân dân các xã: Tiên Cảnh, Tiên Ngọc, Tiên Sơn…

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác phối hợp, thông tin, tuyên tuyền thực hiện công tác cải cách hành chính; việc niêm yết, công bố, công khai và giải quyết các thủ tục hành chính của ngành, địa phương qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND huyện… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đồng thời Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiến nghị xử lý, khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Phòng Nội vụ huyện Tiên Phước

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1754 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024 21/02/2024 Đang có hiệu lực
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024 21/02/2024 Đang có hiệu lực
25/TB-HĐTD 15/02/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 54 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.