Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06/02/2023 Đang có hiệu lực
795/TB-SNV 23/12/2022 Đang có hiệu lực
8210/UBND-KGVX 05/12/2022 Đang có hiệu lực
8121/VPCP-QHĐP 02/12/2022 Đang có hiệu lực
1468/UBTP15 18/11/2022 Đang có hiệu lực
19-Ctr/TU 31/10/2022 Đang có hiệu lực
6490/KH-UBND 04/10/2022 Đang có hiệu lực
08/2022/TT-BNV 19/09/2022 Đang có hiệu lực
203-KH/TU 08/09/2022 Đang có hiệu lực
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1713 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.