Sở Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Kim Hoa
Bà Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc

2 Lưu Tấn Lại
Ông Lưu Tấn Lại

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Trương Hồng Giang
Ông Trương Hồng Giang

Chức vụ: Phó Giám Đốc

4 Phạm Như Phi
Ông Phạm Như Phi

Chức vụ: Chánh Văn phòng

5 Võ Thị Y Na
Bà Võ Thị Y Na

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

6 Phạm Ngọc Quý
Ông Phạm Ngọc Quý

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Thị Mẫn
Bà Trần Thị Mẫn

Chức vụ: Chuyên viên

8 Huỳnh Thị Bích Thảo
Bà Huỳnh Thị Bích Thảo

Chức vụ: Kế toán

9 Phan Văn Viên
Ông Phan Văn Viên

Chức vụ: Chuyên viên

10 Lê Thị Hồng Thủy
Bà Lê Thị Hồng Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

11 Phạm Thị Quế
Bà Phạm Thị Quế

Chức vụ: Nhân viên

12 Lê Thanh
Ông Lê Thanh

Chức vụ: Bảo vệ

13 Đặng Thị Ái Loan
Bà Đặng Thị Ái Loan

Chức vụ: Nhân viên

14 Đinh Minh Nhựt
Ông Đinh Minh Nhựt

Chức vụ: Lái xe

15 Trần Tấn Hữu
Ông Trần Tấn Hữu

Chức vụ: Bảo vệ

16 Bùi Văn Lý
Ông Bùi Văn Lý

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Phạm Thị Như Quỳnh
Bà Phạm Thị Như Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

18 Nguyễn Văn Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

19 Lê Nhật Dũng
Ông Lê Nhật Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

20 Nguyễn Cao Ý
Ông Nguyễn Cao Ý

Chức vụ: Chuyên viên

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1757 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.