Sở Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Kim Hoa
Bà Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc

2 Trần Ngọc Hoà
Ông Trần Ngọc Hoà

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Lưu Tấn Lại
Ông Lưu Tấn Lại

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trương Hồng Giang
Ông Trương Hồng Giang

Chức vụ: Phó Giám Đốc

5 Phạm Như Phi
Ông Phạm Như Phi

Chức vụ: Chánh Văn phòng

6 Võ Thị Y Na
Bà Võ Thị Y Na

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Phạm Ngọc Quý
Ông Phạm Ngọc Quý

Chức vụ: Chuyên viên

8 Mai Thúy Phượng
Bà Mai Thúy Phượng

Chức vụ: Chuyên viên

9 Huỳnh Thị Bích Thảo
Bà Huỳnh Thị Bích Thảo

Chức vụ: Kế toán

10 Phan Văn Viên
Ông Phan Văn Viên

Chức vụ: Chuyên viên

11 Lê Thị Hồng Thủy
Bà Lê Thị Hồng Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

12 Phạm Thị Quế
Bà Phạm Thị Quế

Chức vụ: Nhân viên

13 Lê Thanh
Ông Lê Thanh

Chức vụ: Bảo vệ

14 Đặng Thị Ái Loan
Bà Đặng Thị Ái Loan

Chức vụ: Nhân viên

15 Đinh Minh Nhựt
Ông Đinh Minh Nhựt

Chức vụ: Lái xe

16 Trần Tấn Hữu
Ông Trần Tấn Hữu

Chức vụ: Bảo vệ

17 Bùi Văn Lý
Ông Bùi Văn Lý

Chức vụ: Trưởng phòng

18 Phạm Thị Như Quỳnh
Bà Phạm Thị Như Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

19 Nguyễn Văn Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

20 Lê Nhật Dũng
Ông Lê Nhật Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1734 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.