Sở, Ban, Ngành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn  Cư
Ông Nguyễn Cư

Chức vụ: P.Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Hoa
Ông Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Kế toán trưởng

3 Nguyễn Lê Châu Trân
Bà Nguyễn Lê Châu Trân

Chức vụ: Chuyên viên

4 Phạm Trí Quốc
Ông Phạm Trí Quốc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng HDND

5 Nguyễn Thị Hiền  Lương
Bà Nguyễn Thị Hiền Lương

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Thị Đoàn  Viên
Bà Lê Thị Đoàn Viên

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thùy  Trang
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Văn thư

8 Nguyễn Lê  Viên
Ông Nguyễn Lê Viên

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách

9 Nguyễn Thành Châu
Ông Nguyễn Thành Châu

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

10 Nguyễn Thị Thủy
Bà Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

11 Vũ Nữ Thanh Truyền
Bà Vũ Nữ Thanh Truyền

Chức vụ: Cán sự Văn phòng

12 Hoàng Thị Bích  Ngân
Ông Hoàng Thị Bích Ngân

Chức vụ: P.Chánh Văn phòng

13 Huỳnh Minh Thảo
Ông Huỳnh Minh Thảo

Chức vụ: Chánh Văn phòng

14 Lê Thị Hồng  Hà
Ông Lê Thị Hồng Hà

Chức vụ: Văn thư

15 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên VP

16 Trịnh Thị  Hường
Ông Trịnh Thị Hường

Chức vụ: P.Chánh Văn phòng

17 Đoàn Phan Anh Khoa
Ông Đoàn Phan Anh Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

18 Hoàng Thị Việt An
Bà Hoàng Thị Việt An

Chức vụ: Nhân viên

19 Hoàng Thị Xuân
Bà Hoàng Thị Xuân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng HCTC

20 Lý Thị  Dững
Bà Lý Thị Dững

Chức vụ: Cán sự

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.