TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn  Cư
Ông Nguyễn Cư

Chức vụ: P.Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Hoa
Ông Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Kế toán trưởng

3 Nguyễn Lê Châu Trân
Bà Nguyễn Lê Châu Trân

Chức vụ: Chuyên viên

4 Phạm Trí Quốc
Ông Phạm Trí Quốc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng HDND

5 Nguyễn Thị Hiền  Lương
Bà Nguyễn Thị Hiền Lương

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Thị Đoàn  Viên
Bà Lê Thị Đoàn Viên

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thùy  Trang
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Văn thư

8 Nguyễn Lê  Viên
Ông Nguyễn Lê Viên

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách

9 Nguyễn Thành Châu
Ông Nguyễn Thành Châu

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

10 Nguyễn Thị Thủy
Bà Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

11 Vũ Nữ Thanh Truyền
Bà Vũ Nữ Thanh Truyền

Chức vụ: Cán sự Văn phòng

12 Hoàng Thị Bích  Ngân
Ông Hoàng Thị Bích Ngân

Chức vụ: P.Chánh Văn phòng

13 Huỳnh Minh Thảo
Ông Huỳnh Minh Thảo

Chức vụ: Chánh Văn phòng

14 Lê Thị Hồng  Hà
Ông Lê Thị Hồng Hà

Chức vụ: Văn thư

15 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên VP

16 Trịnh Thị  Hường
Ông Trịnh Thị Hường

Chức vụ: P.Chánh Văn phòng

17 Đoàn Phan Anh Khoa
Ông Đoàn Phan Anh Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

18 Trần Thị Kim Hoa
Bà Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc

19 Trần Ngọc  Hoà
Ông Trần Ngọc Hoà

Chức vụ: Phó Giám đốc

20 Lưu Tấn  Lại
Ông Lưu Tấn Lại

Chức vụ: Phó Giám đốc

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
90/CĐ-TTg 28/02/2026 Đang có hiệu lực
Các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06/02/2023 Đang có hiệu lực
795/TB-SNV 23/12/2022 Đang có hiệu lực

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.