Phòng Nội vụ Huyện TP


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Tấn Vĩnh
Ông Lê Tấn Vĩnh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Thị Hiếu
Bà Lê Thị Hiếu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Văn Nhâm
Ông Nguyễn Văn Nhâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Vũ Thị Phương Nhung
Bà Vũ Thị Phương Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Diễm Hằng
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Trần Tuệ Ni
Bà Nguyễn Trần Tuệ Ni

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thế Vĩnh
Ông Nguyễn Thế Vĩnh

Chức vụ: Chuyên viên

8 Võ Xuân Lành
Ông Võ Xuân Lành

Chức vụ: Chuyên viên

9 Trần Thị Tú Quỳnh
Bà Trần Thị Tú Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Hoài Thương
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương

Chức vụ: Chuyên viên

11 Huỳnh Kim Sinh
Ông Huỳnh Kim Sinh

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Nguyễn Đào
Ông Nguyễn Đào

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

13 Phùng Hồng
Ông Phùng Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

14 Nguyễn Thị Minh Thu
Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

15 Lê Văn Phúc
Ông Lê Văn Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

16 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Thị Kim Hoa
Ông Nguyễn Thị Kim Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Thị Hồng Chung
Bà Nguyễn Thị Hồng Chung

Chức vụ: Chuyên viên

19 Phạm Thị Thu Phương
Ông Phạm Thị Thu Phương

Chức vụ: Chuyên viên

20 Võ Kim Nhựt
Ông Võ Kim Nhựt

Chức vụ: Trưởng phòng

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.