TIN MỚI
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật thực hiện  dân chủ ở cơ sở năm 2024

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

03/07/2024 | 10:57 AM
Thực hiện Kế hoạch số 4593/KH-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 41/KH-SNV ngày 12/6/2024 về tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại huyện Phú Ninh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại huyện Phú Ninh

15/07/2024 | 08:08 AM
Thực hiện Kế hoạch số 1839/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS) và công vụ năm 2024. Sáng ngày 10/7/2024, Đoàn kiểm tra công tác CCHC, CĐS của tỉnh có buổi làm việc và kiểm tra tại huyện Phú Ninh.
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2024

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2024

01/07/2024 | 10:30 AM
Chiều ngày 28/6/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Lưu Tấn Lại, Trương Hồng Giang chủ trì hội nghị.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 9 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
  • Dấu ấn ngành Nội Vụ tỉnh Quảng Nam năm 2022