Văn bản hướng dẫn bầu cử của tỉnh
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 21 items in 2 pages
1 Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 166 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm
04/05/2021
2 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 198 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/05/2021
3 Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
Số/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 247 lượt / Tải về: 0 lượt

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
26/04/2021
4 Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 50/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 190 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam NK 2021-2026
26/04/2021
5 Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: BMBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 912 lượt / Tải về: 0 lượt

Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/04/2021
6 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
Số/Ký hiệu: 17/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1358 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
03/03/2021
7 Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 11/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 828 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
19/02/2021
8 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 654 lượt / Tải về: 2 lượt

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
19/02/2021
9 Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 610 lượt / Tải về: 11 lượt

Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2021
10 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 11-HD/BTGTU ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đã xem: 438 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/02/2021
11 Kế hoạch số 76/KH-UBMTTQVN ngày 28/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 76/KH-UBMTTQVN ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 441 lượt / Tải về: 1 lượt

Kế hoạch số 76/KH-UBMTTQVN ngày 28/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021 - 2026
28/01/2021
12 Công văn 678/MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về tập trung thực hiện một số nội dung tại Bước 1 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 678/MTTQ-BTT ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 384 lượt / Tải về: 1 lượt

Công văn 678/MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về tập trung thực hiện một số nội dung tại Bước 1 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
13 Lịch trình thời giam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 677/NTTQ-UB ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 455 lượt / Tải về: 2 lượt

Lịch trình thời giam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
14 Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 75/KH-MTTQ-BTT ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 307 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
15 Công văn số 140-CV/TU ngày 25/01/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 140-CV/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 299 lượt / Tải về: 3 lượt

Công văn số 140-CV/TU ngày 25/01/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
16 Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 265/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 253 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
17 Quyết định số 77-QĐ/TU ngày 22/01/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 77-QĐ/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 203 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 77-QĐ/TU ngày 22/01/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/01/2021
18 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 Về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 03/CT-UBN ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 165 lượt / Tải về: 0 lượt

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 Về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
19 Kế hoạch số 12/HĐND-VP ngày 19/01/2021 về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 12/HĐND-VP ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 150 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 12/HĐND-VP ngày 19/01/2021 về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
19/01/2021
20 Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 07/01/2020 về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực
Số/Ký hiệu: 03/KH-HĐND ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 129 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 07/01/2020 về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực
07/01/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ