Văn bản hướng dẫn bầu cử của Trung ương
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 40 items in 2 pages
1 Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 193 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
08/05/2021
2 Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử
Số/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 164 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử
08/05/2021
3 Công văn về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 165 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19
04/05/2021
4 Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 189 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
30/04/2021
5 Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
Số/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 209 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
27/04/2021
6 Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
Số/Ký hiệu: 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 468 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
13/04/2021
7 Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
Số/Ký hiệu: 130/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 496 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
12/04/2021
8 Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: HĐBC ; Người ký: HĐBC Quốc gia
Đã xem: 680 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/04/2021
9 Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
Số/Ký hiệu: 112/VPHĐBCQG_PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 447 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
02/04/2021
10 Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
Số/Ký hiệu: 109/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 336 lượt / Tải về: 0 lượt

Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
25/03/2021
11 Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
Số/Ký hiệu: 163/HĐBCQG-TBNS ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 346 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
23/03/2021
12 Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
Số/Ký hiệu: 89/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 655 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
13/03/2021
13 Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
Số/Ký hiệu: 143/TBNS-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 546 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
13/03/2021
14 Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 235/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1228 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
24/02/2021
15 Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 35-CV/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 1440 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
24/02/2021
16 Công văn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 64/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 951 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
24/02/2021
17 Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB của UBTVQH về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV
Số/Ký hiệu: 706/UBTVQH14-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 689 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB của UBTVQH về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV
23/02/2021
18 Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và địa phương được giới thiệu ứng của ĐBQH khóa XV
Số/Ký hiệu: 1226/NQ-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 717 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và địa phương được giới thiệu ứng của ĐBQH khóa XV
22/02/2021
19 Kế hoạch số 256/KH-MTTW-BTT ngày 25/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 256/KH-MTTW-BTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 225 lượt / Tải về: 2 lượt

Kế hoạch số 256/KH-MTTW-BTT ngày 25/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
20 Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 169-HD/BTGTW ; Người ký: Phan Xuân Thủy
Đã xem: 166 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ