LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/03/2021 .Lượt xem: 405 lượt.
Về việc dự kiến thời gian thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2021
1. Công văn số 242.pdf
2. bieu mau bao cao 2021.xls
3. de_cuong_so_ban_nganh_2021.doc
4. de_cuong_huyen_2021.doc
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA
LĨNH VỰC TÔN GIÁO
LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, HỘI
LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CTTN
LĨNH VƯC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
LĨNH VỰC VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ