LĨNH VƯC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 18/03/2020 .Lượt xem: 1044 lượt.
1. Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
[Trở về]
Các tin mới hơn:
LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA
CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA
LĨNH VỰC TÔN GIÁO
LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, HỘI
LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CTTN
Các tin cũ hơn:
LĨNH VỰC VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ