LĨNH VỰC VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 18/03/2020 .Lượt xem: 1325 lượt.
1. Hướng dẫn về việc tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt; tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp đặc biệt và xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

2. Hướng dẫn thực hiện một số quy định đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

3. Hướng dẫn tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam


[Trở về]
Các tin mới hơn:
LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA
CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA
LĨNH VỰC TÔN GIÁO
LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, HỘI
LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CTTN
LĨNH VƯC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ