Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 794 /HD-SNV
Ngày ban hành: 09/04/2020
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 09/04/2020
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ