Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2813 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/09/2019
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: qd2813.signed.signed.pdf Dung lượng: 805.67 Kb [ Tải về 283 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2813 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ