Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1620 items in 81 pages
1 Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
Số/Ký hiệu: 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 37 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
13/04/2021
2 Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
Số/Ký hiệu: 130/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 100 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
12/04/2021
3 Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: HĐBC ; Người ký: HĐBC Quốc gia
Đã xem: 227 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/04/2021
4 Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
Số/Ký hiệu: 112/VPHĐBCQG_PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 99 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
02/04/2021
5 Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: BMBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 0 lượt

Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/04/2021
6 Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
Số/Ký hiệu: 109/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 77 lượt / Tải về: 0 lượt

Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
25/03/2021
7 Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
Số/Ký hiệu: 163/HĐBCQG-TBNS ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 78 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
23/03/2021
8 Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
Số/Ký hiệu: 89/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 405 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
13/03/2021
9 Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
Số/Ký hiệu: 143/TBNS-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 327 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
13/03/2021
10 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
Số/Ký hiệu: 17/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 995 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
03/03/2021
11 Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 235/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 880 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
24/02/2021
12 Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 35-CV/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 1140 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
24/02/2021
13 Công văn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 64/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 742 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
24/02/2021
14 Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB của UBTVQH về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV
Số/Ký hiệu: 706/UBTVQH14-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 494 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB của UBTVQH về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV
23/02/2021
15 Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và địa phương được giới thiệu ứng của ĐBQH khóa XV
Số/Ký hiệu: 1226/NQ-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 558 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và địa phương được giới thiệu ứng của ĐBQH khóa XV
22/02/2021
16 Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 11/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 717 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
19/02/2021
17 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 587 lượt / Tải về: 2 lượt

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
19/02/2021
18 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 548 lượt / Tải về: 29 lượt

Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
19/02/2021
19 Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 538 lượt / Tải về: 11 lượt

Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2021
20 Quyết định phê duyệt phương án bố trí công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 441/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 2078 lượt / Tải về: 626 lượt

Phê duyệt phương án bố trí công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
05/02/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ