Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Hoa Trần Thị Kim Hoa
Giám đốc
Ban Giám đốc
0964125899
350 7799

hoattk1@quangnam.gov.vn; hoaubktqn@gmail.com
2 Hoà Trần Ngọc Hoà
P.Giám đốc
Ban Giám đốc
0914 152 717
350 7775

ngochoasnvqnam@gmail.com
3 Lại Lưu Tấn Lại
P.Giám đốc
Ban Giám đốc
0905 022 470
350 7676

luutanlaisnvqnam@yahoo.com
4 Phi Phạm Như Phi
Chánh Văn phòng Sở
Văn phòng
0948 737 111
350 7779

nhuphiqnm@gmail.com
5 Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
P.Chánh Văn phòng
Văn phòng
0982 197 001
3 813403

nguyetsnv70@gmail.com
6 Hữu Văn Chính Hữu
Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng
0377 855255
3855255

chinhhuusnv@gmail.com
7 Na Võ Thị Y Na
Chuyên viên
Văn phòng
0946110843
3 810 713

ynasnv@gmail.com
8 Thơm Trần Thị Thơm
Chuyên viên
Văn phòng
0934997017
3 810713

thomtt109@gmail.com
9 Phượng Mai Thúy Phượng
Chuyên viên
Văn phòng
0762 767 225
3 811842

maithuyphuongdlqn@gmail.com
10 Phương Trần Thị Hà Phương
Văn thư
Văn phòng
0905 597 066
3 852893

phuongsnv@gmail.com
11 Nga Châu Thị Hồng Nga
Thủ quỹ
Văn phòng
0372 449 085
3 813403

 
12 Hân Trần Minh Hân
Nhân viên
Văn phòng
0948.39.19.49


hansnv.qnam@gmail.com
13 Hồng Trương Thị Hồng
Nhân viên
Văn phòng
0935217626


thihongkt@gmail.com
14 Loan Đặng Thị Ái Loan
Nhân viên
Văn phòng
0937 233 281


15 Đại Phan Đăng Đại
Bảo vệ
Văn phòng
0795 710 560


16  Nhựt Đinh Minh Nhựt
Lái xe
Văn phòng
0905189507


17 Hữu Trần Tấn Hữu
Bảo vệ
Văn phòng
0934 843 021


18 Thạnh Trương Thạnh
Trưởng phòng
Phòng Tổ chức – Biên chế
0914 057 246
3 852399

tr.thanhsnv@gmail.com
19 Cúc Nguyễn Thị Cúc
P.Trưởng phòng
Phòng Tổ chức – Biên chế
0905 491 709
3 813055

cucnguyensnv@gmail.com
20 Hòa Nguyễn Văn Hòa
Chuyên viên
Phòng Tổ chức – Biên chế
0905 217 310
3 813055

  vanhoasnvqn@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ