Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Ánh Nguyễn Văn Ánh
Chuyên viên
Nông Sơn
0974 173 142
3 650212

anhnv1210@gmail.com
102 Thảo Võ Thị Thanh Thảo
Nhân viên
Nông Sơn
01683 128 372
3 650212

thanhthao215@gmail.com
103 Hải Bùi Văn Hải
Chuyên viên
Nông Sơn
0905 747 458
3 650213

hainvns@gmail.com
104 An Tạ Thị An
Nhân viên
Nông Sơn
0908 254 810
3 650 212

anthixhh91@gmail.com
105 Sinh Võ Sinh
Trưởng phòng
Phú Ninh
0935236 725


106 Trịnh Võ Duy Trịnh
Phó Trưởng phòng
Phú Ninh
0938 784 437
3 890 798

trinhtuphap09@gmail.com
107 Tuấn Hồ Lê Như Tuấn
P.Trưởng phòng
Phú Ninh
0905119159


holenhutuan@gmail.com
108 Nữ Nguyễn Thị Nữ
Chuyên viên
Phú Ninh
0934 837 336
3 890 798

thuannudb@gmail.com
109 Nhi Cao Thị Ái Nhi
Chuyên viên
Phú Ninh
0905 561 726
3 890799

caoainhiqn@gmail.com
110 Vũ Lưu Văn Vũ
Chuyên viên
Phú Ninh
0127 408 505
3 890 798

luuvulawk35d@gmail.com
111 Bình Nguyễn Văn Bình
Trưởng phòng
Nam Giang
0974 353 058
0235 3792595

binhgd@gmail.com
112 Hùng Trần Ngọc Hùng
P.Trưởng phòng
Nam Giang
0989 151 000
3 792 548

tranhung.ng@gmail.com
113 Ưu Hôih Ưu
P.Trưởng phòng
Nam Giang
0977 949 832
02353 792 548

114 Hoạt Zơ Râm Hoạt
Chuyên viên
Nam Giang
01634 694 320
3 792538

115 Trung Phạm Đắc Trung
Chuyên viên
Nam Giang
0974 707 577
3 792 548

noivunamgiang@gmail.com
116 Thắng Nguyễn Thị Phước Thắng
Chuyên viên
Nam Giang
01292 505 777
3 792 547

pthangnv@gmai.com
117 Nhung Mai Thị Tuyết Nhung
Chuyên viên
Nam Giang
01687 177 270
3 792159

118 Phượng Lê Đan Phượng
Cán sự
Nam Giang
01264 523 238
3 792 159

119 Thịnh Trần Vương Thịnh
Chuyên viên
Nam Giang
0982 792 532
3 792547

120 Trinh Bùi Thị Kim Trinh
Chuyên viên
Nam Giang
01285 569 527
3 792 159

kimtrinh0101@gmai.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ