Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Thăng Bình
0905 062 159
3 674 235

lehangnvtb@gmail.com
42 Mai Lê Văn Mai
Kế toán
Thăng Bình
0905 914 528
3 674037

43 Phương Lê Thị Phương
Lưu trữ viên
Thăng Bình
0905 803 730
3 674037

44 Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa
Nhân viên
Thăng Bình
0905 695 036
3 674037

45 Vũ Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Chuyên viên
Thăng Bình
0974912555
3 674235

doanthienngocvu@gmail.com
46 Lập Nguyễn Đức Lập
P.Trưởng phòng
Núi Thành
0905 237 272
3 871344

laplan59@yahoo.com.vn
47 Đức Nguyễn Văn Đức
Trưởng phòng
Núi Thành
0978 569 405
3 570489

ducnuithanh72@yahoo.com
48 Tuyết Mai Thị Ánh Tuyết
Chuyên viên
Núi Thành
0395 800 664
3 570489

maituyet_txnt@yahoo.com
49 Thúy Trần Thị Thúy
Chuyên viên
Núi Thành
0986 621 082
3 871252

thuynvnuithanh82@yahoo.com
50 Quyên Lê Thị Thùy Quyên
Chuyên viên
Núi Thành
0834 572 748
3 570489

noivu.nuithanh@gmail.com
51 Nga Vũ Đoàn Thanh Nga
Cán sự
Núi Thành
0905 526 734
3 870888

52 Cửu Đỗ Thanh Cửu
Phó TP
Núi Thành
0914470168
3570 489

53 Hiền Lê Thị Thanh Hiền
Nhân viên
Núi Thành
01699 945 717
3 871 252

thanhthanhhien09@gmail.com
54 Ban Nguyễn văn Ban
P.Trưởng phòng
Tiên Phước
0396 506 810
6 524297

bannguyenpnvtp@gmail.com
55 Hùng Lê Nguyên Hùng
P.Trưởng phòng
Tiên Phước
0972 927 009


56 Luật Huỳnh Văn Luật
Chuyên viên
Tiên Phước
0966 761 713


luat043@gmail.com
57 Hiền Đào Thị Thu Hiền
Chuyên viên
Tiên Phước
0987 283 877


noivutienphuoc@gmail.com
58 Tâm Võ Thị Thanh Tâm
Chuyên viên
Tiên Phước
0976 010 826
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
59 Thảo Phạm Thị Thảo
Chuyên viên
Tiên Phước
0983 171 308
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
60 Cúc Trần Thanh Cúc
Trưởng phòng
Bắc Trà My
0961054748


thanhcucbtcbtm@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ