Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Hòa Huỳnh Thị Hòa
Chuyên viên
Điện Bàn
0775 556 725
3 867614

22 Trâm Bùi Thị Trâm
Chuyên viên
Điện Bàn
0913 077 507
3 867366

phongnoivudienban@gmail.com
23 Giang Trần Duy Giang
Chuyên viên
Điện Bàn
0905 960 943
3 767 989

phongnoivudienban@gmail.com
24 Lương Phạm Lương
Trưởng phòng
Đại Lộc
0982 264 927
6 279751

phamluong1964@gmail.com
25 Minh Trịnh Minh
P.Trưởng phòng
Đại Lộc
0905 234 153
3 865910

26 Thắng Bùi Thị Minh Thắng
Chuyên viên
Đại Lộc
0989 674 794
3 865262

thangnvdl@gmail.com
27 Vân Đặng Thị Vân
Chuyên viên
Đại Lộc
0869 049 098
3 865262

28 Yến Trương Thị Kim Yến
Chuyên viên
Đại Lộc
0905 184 615
3 865262

trkimyen104@gmail.com
29 Thanh Võ Đình Quý Thanh
P.Trưởng phòng
Đại Lộc
0905 741 254


30 Việt Nguyễn Văn Việt
Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 776 729


vietnvdx@gmail.com
31 Vĩnh Mai Quang Vĩnh
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 429 438
3 877579

quangvinhdx@gmail.com
32 Hoàng Hứa Thị Hoàng
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0904 188 247
3 878789

hoangvpubdx@gmail.com
33 Linh Dương Thị Trà Linh
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0377 401 310
3 877579

tralinhnvdx@gmail.com
34 Khoa Trương Anh Khoa
Chuyên viên
Duy Xuyên
0902 796 496
3 877579

anhkhoa@3005yahoo.com
35 Giang Nguyễn Châu Giang
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 424 705
3 877579

tuongvidx@gmail.com
36 My Trần Thị Họa My
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 568 547
3 878789

hoamy.kdn4@gmail.com
37 Kiệm Hồ Viết Kiệm
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 761 085
3 877579

hokiem86@gmail.com
38 Lân Dương Ngọc Lân
Trưởng phòng
Thăng Bình
0914093445
3 874235

duonglanktqt@gmail.com
39 Vinh Mai Văn Vinh
P.Trưởng phòng
Thăng Bình
0906438519
3 674037

maivanvinh@gmail.com
40 Hiệp Huỳnh Đức Hiệp
Chuyên viên
Thăng Bình
0778 951 109
3 674037

up6600@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ