Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Vĩnh Lê Tấn Vĩnh
Trưởng phòng
Tam Kỳ
0986 800 536


2 Hiếu Lê Thị Hiếu
P.Trưởng phòng
Tam Kỳ
0935 810 809
3 828 060

tamky.noivu@gmail.com
3 Công Bùi Tấn Công
P.Trưởng phòng
Tam Kỳ
0901 971 972
3 829845

congnvtamky@gmail.com
4 Tổng Hợp Văn Phòng - Tổng Hợp
P.Trưởng phòng
Tam Kỳ
3829 845
3829 845

tamky.noivu@gmail.com
5 Sinh Huỳnh Kim Sinh
Trưởng phòng
Hội An
0905 223 201


huynhkimsinhha@gmail.com
6 Đào Nguyễn Đào
P.Trưởng phòng
Hội An
0989 397 008


noivuhoian@gmail.com
7 Hồng Phùng Hồng
P.Trưởng phòng
Hội An
0838 989 516
3 914811

hongnvha@gmail.com
8 Thu Nguyễn Thị Minh Thu
P.Trưởng phòng
Hội An
038 653 6345
3861 721

mthuhoian@yahoo.com.vn
9 Trí Dương Ngọc Trí
Chuyên viên
Hội An
098 672 00 17
3917 864

tribha@gmail.com
10 Tú Trần Thanh Tú
Chuyên viên
Hội An
0905 898 191
3 864043

tttnoivu@gmail.com
11 Thắng Lê Viết Thắng
Chuyên viên
Hội An
0982 369 171
3 862926

thangnoivuhoian@gmail.com
12 Hoa Nguyễn Thị Kim Hoa
Chuyên viên
Hội An
0903 558 115
3 861721

hoantk2508@gmail.com
13 Chung Nguyễn Thị Hồng Chung
Nhân viên
Hội An
077 857 5059
3 914 811

hongchung0102@gmail.com
14 Phương Phạm Thị Thu Phương
Chuyên viên
Hội An
0965 360 921
3 914811

phuongnvhoian@yahoo.com
15 Hiếu Võ Trần Hiếu
Chuyên viên
Hội An
0982 315 704
3 914811

hieudba89@yahoo.com
16 Liêu Ngô Đình Liêu
Trưởng phòng
Điện Bàn
0905 232 284
3 867 202

dinhlieudtb@gmail.com
17 Hiếu Đặng Bảo Hiếu
P.Trưởng phòng
Điện Bàn
0905 212 371
3 867 366

phongnoivudienban@gmail.com
18 Liễu Phạm Văn Liễu
P. Trưởng phòng
Điện Bàn
0935 547 533
3 758 447

19 Nguyên Nguyễn Bình Nguyên
Kế toán
Điện Bàn
0905 888 537
3 867614

20 Nghi Đào Thị Nghi
Chuyên viên
Điện Bàn
0945 295 201
3 767989

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ