Đào tạo
Sáng ngày 20.9, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017 tại Quảng Nam.
Triển khai thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ngày 02.6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017.
Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2015; sáng ngày 12/5, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng công tác nội vụ cho 244 CBCC cấp xã của các huyện, thành phố.
Chiều ngày 26.8, tại trường Đại học Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức bế giảng lớp đào tạo tiếng Việt giao tiếp cho cán bộ huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Koong, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Ông Bùi Ngọc Ảnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đến dự.
Sáng ngày 10.7, huyện Đại Lộc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Trưởng thôn, khu phố năm 2013.
Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ (KH-CN) đối diện với nguy cơ bị “hành chính hóa” là vấn đề không chỉ của riêng Quảng Nam mà là thực trạng chung của cả nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có được những giải pháp thiết thực mang tính bền vững cho vấn đề này.
Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã năm 2013 triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
Ngày 06/3/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Quảng Nam năm 2013.
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán cấp xã có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở xã trong tình hình mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Theo đó, Bộ GD-ĐT xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.
Bàn về vấn đề này theo tiến sĩ Trần Thị Bích Liễu có 4 câu hỏi lớn cần giải mã: Ai muốn có bằng thạc sĩ và luận án tiến sĩ? Học để có bằng hay để phục vụ công việc tốt hơn và vì sao? Vì sao học viên vẫn được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ dù chất lượng nghiên cứu không đảm bảo? Làm gì để có “chất lượng thật” của luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ở Việt Nam?
Ngày 29-11, tại Cần Thơ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá 3 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ”.
Không nên đề cập đến chất lượng đội ngũ công chức qua việc thống kê số lượng các loại bằng cấp của công chức, bởi vì bằng cấp chưa thực sự phản ánh đúng năng lực làm việc của công chức.
Các tin khác :
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ