Chỉ thị 22
Ngày 12/10/2012, UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ. Qua triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan và tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực.
Cùng với Hà Nội, Quảng Nam đã lập Tổ kiểm tra, giám sát công vụ do Sở Nội vụ chỉ đạo, nhằm phát hiện và xử lý cán bộ gây khó khăn, nhiễu sách trong quá trình tiếp dân.
Cần phải có biện pháp chữa trị một cách đồng bộ, quyết liệt thì “bệnh lạ” mới không có cơ hội “nhờn thuốc”...
Trước tình trạng cán bộ công chức ăn cắp giờ công diễn ra tràn lan, các nhà chức trách đã phải sử dụng nhiều "chiêu độc" để chấn chỉnh.
Thực hiện Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị và Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về thành lập Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 22.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ vừa có thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phán ánh về thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ