Thực tiễn - Kinh nghiệm
“Đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
Khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá, hội nhập và mở cửa, đòi hỏi phải có một bộ máy nhà nước chuyên nghiệp mà ở đó bao gồm những công chức vững về chuyên môn, năng động và có phẩm chất đạo đức tốt…
Công cuộc cải cách hành chính của nước ta được tiến hành trong điều kiện nền kinh tế thị trường và xu thế hợp tác kinh tế quốc tế và hội nhập đã tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Qua đó, có tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
Nếu làm lại hệ thống tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng công chức một cách chính qui, theo đà tiến của thế giới, sẽ không cần đến một lượng cán bộ đông như hiện nay, để từ đó sẽ có thể tập trung ngân sách trả lương cao hơn cho một đội ngũ công chức, cán bộ ít hơn, song chuyên nghiệp hơn nhờ được đào tạo căn bản hơn.
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đề cập nhiều vấn đề xoay quanh công tác xây dựng Đảng. Trong bốn nhóm giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết, có nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng.
Hội nghị T.Ư 6 đang bàn đến một vấn đề quan trọng là xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược tầm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Lê Quang Thưởng trao đổi với Lao Động xung quanh câu chuyện công tác cán bộ.
Tại một cuộc họp báo, vị cán bộ đầu ngành một tỉnh tỏ ra rất e ngại khi phải nhắc đến những dự án thiếu hiệu quả mà lãnh đạo tiền nhiệm của ông từng triển khai thực hiện. Một vị khác thì "giải trình tâm trạng" một cách khó khăn khi phải nhắc đến những quyết định sai lầm mà thế hệ lãnh đạo trước ông đã từng đưa ra. Và rồi, những cán bộ đương nhiệm nhắc tới câu nói của A-bu-ta-líp, trong cuốn Ða-ghe
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra bốn nhóm giải pháp lớn. Trong những nhóm giải pháp đó, có nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, mà quan trọng hàng đầu là chính sách cán bộ. Ý nghĩa sâu xa cũng như trực tiếp của nhóm giải pháp này là ở chỗ, đây là giải pháp động lực, góp phần ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Tổ chức một nền giáo dục, trước tiên phải xuất phát từ yêu cầu phát triển nhân cách, năng lực người học; tiếp đến là đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội.
Việc đổi mới giáo dục, dù là đổi mới căn bản, đầu tiên là phải bám chắc thiên chức của giáo dục, mục tiêu đào tạo, làm cho giáo dục trở nên hiệu quả hơn trong việc chuẩn bị con người, làm cho giáo dục trở nên giáo dục hơn, không phải đổi mới để biến thành một ngành khác.
Lần đầu tiên trong cả tỉnh, TP.Tam Kỳ thí điểm việc thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường mầm non. Đây được coi là bước đột phá trong tuyển chọn cán bộ quản lý trường học của Tam Kỳ.
Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản, các nước phương Tây trong những năm giữa của thế kỷ XX, hiện tượng những “con hổ” ở khu vực Đông Á, tiếp đến là sự tăng trưởng nhanh chóng của các nước ASEAN, Trung Quốc phần lớn đều nhờ vào nguồn nhân lực có chất lượng. Thực tiễn phát triển của các quốc gia này đáng để chúng ta học tập.
Lao động sáng tạo và tài năng chính là cốt lõi của nền kinh tế tri thức. Thực tế sinh động trên thế giới cho thấy khả năng sở hữu trí tuệ và tạo ra những sản phẩm kết tinh giá trị "chất xám" cao đã tạo ra những bước nhảy vọt thần kỳ ở nhiều tập đoàn và quốc gia. Vị thế của lực lượng lao động tài năng ngày càng thể hiện rõ là động lực của phát triển...
Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2012 của Quảng Nam dự kiến diễn ra vào ngày 20 và 21.10 tới. Chỉ tiêu có hạn nhưng hồ sơ đăng ký dự tuyển lên đến hàng nghìn. “Hội đồng thi tuyển sẽ làm mọi cách để đảm bảo sự công bằng cho tất cả thí sinh”.
Ngày 15/3/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định 24), hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức. Bài viết này giới thiệu một số nội dung mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu rất hệ trọng, nhạy cảm, tế nhị, phức tạp đòi hỏi tính khoa học, nhân văn, sự công tâm, chính xác, vì lợi ích chung của đất nước. Bản chất của công tác đánh giá cán bộ là công tác đánh giá về con người, liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người.
Một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đề ra là: "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Nội dung đó đòi hỏi công tác cán bộ của Đảng cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, trước hết là về một số vấn đề sau đây để bảo đảm cho việc xây dựng một đội ngũ cán bộ

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ