Văn hóa công sở
“Công chức chửi bậy, thô lỗ… bị coi như không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bị kỷ luật từ nhắc nhở tới không nâng lương”, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.
Tại cơ quan, công sở nên xưng “tôi” với người xung quanh để thể hiện sự bình đẳng, ngang hàng nhau trong công việc.
Văn hoá nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công nhân viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hoá của mỗi người.
Vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra, giúp việc cho Thủ trưởng và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và của Ngành giao.
Môi trường văn hoá công sở được các nhà khoa học môi trường cũng như các nhà văn hóa rất quan tâm. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay và nhiều năm về sau, khi mà trào lưu văn hóa ngoại nhập ào ạt tấn công vào đất nước ta.
Văn hoá công sở giống như bất cứ loại hình văn hoá nào khác, là một loạt hành vi và qui ước mà con người dựa vào đó để điều khiển các mối quan hệ tương tác của mình với những người khác.
Thực tế, có nhiều nhận xét đáng lưu tâm về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ - công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ