Thông tin nội vụ
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua năm 2018.
09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Nông Sơn tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà Nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Nội vụ năm 2017 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
Sau khi có Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu cầu đề ra; tuy nhiên bên cạnh đó công tác tinh giản biên chế còn những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.
Sáng ngày 24/3, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Ngày 14.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Quảng Nam” và Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 13.3, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Nghị định này thay thế Nghị định 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012.
Ngày 13.02, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014.
Ngày 25/01/2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trình bày Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Bộ Nội vụ đã đề xuất một số quy định về tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Ngày 19.12, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng Phó các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở và công chức viên chức Sở. Đồng chí Lê Huy Tứ, Chánh Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tham gia báo cáo viên.
Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014.
Ngày 24.10, Sở Nội vụ tô chức Lễ phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2 năm 2013 với chủ đề “Tôi và chúng ta làm theo lời Bác”. Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Công đoàn viên chức tỉnh cùng lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ.
Sáng ngày 03.10, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013.
Các tin khác :
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ