Tư duy nhiệm kỳ
Người đăng: nhsquangnam .Ngày đăng: 18/10/2012 .Lượt xem: 4877 lượt.
Tại một cuộc họp báo, vị cán bộ đầu ngành một tỉnh tỏ ra rất e ngại khi phải nhắc đến những dự án thiếu hiệu quả mà lãnh đạo tiền nhiệm của ông từng triển khai thực hiện. Một vị khác thì "giải trình tâm trạng" một cách khó khăn khi phải nhắc đến những quyết định sai lầm mà thế hệ lãnh đạo trước ông đã từng đưa ra. Và rồi, những cán bộ đương nhiệm nhắc tới câu nói của A-bu-ta-líp, trong cuốn Ða-ghe
Một thực tế đã và đang diễn ra ở nhiều ngành và nhiều địa phương là tầm nhìn, chương trình, kế hoạch của mỗi thời mỗi khác. Nó không phát triển theo một hệ thống, kết nối thành một chuỗi thống nhất bằng sự hoạch định logic và mang tính tiếp nối, kế thừa. Nó không phải là những chương trình được triển khai theo những định hướng đã được dự báo khoa học và tính toán kỹ lưỡng. Mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo là một "kiểu" hành xử. Ðôi lúc các chương trình đó thay đổi ngay trong một thời gian rất ngắn khi vị trí lãnh đạo chủ chốt được thay thế. Các chiến lược ấy thể hiện rất rõ dấu ấn cá nhân của người đứng đầu hay những người đứng đầu của một nhiệm kỳ lãnh đạo. Có khi thật may mắn, các quyết sách đó thể hiện tâm huyết và một tầm tư duy mới nhưng cũng có lúc lại mang nặng cảm tính cá nhân, là sự cao hứng và thiếu căn cứ khoa học.
Tư duy nhiệm kỳ với những yếu tố tiêu cực của nó đang bào mòn những nhân tố mang tính cách mạng, cản trở lộ trình phát triển. Nó là một thứ tầm nhìn cục bộ, ngắn hạn, nhằm thỏa mãn cho những ý tưởng có tuổi thọ không vượt quá... một nhiệm kỳ. Những bản quy hoạch tốn bạc tỷ kinh phí liên tục được điều chỉnh, sửa đổi theo "ý thích" chủ quan. Những công trình được vội vã xây lên rồi sau đó vài ba năm đã phải đập bỏ. Những dự án đầu tư với nguồn vốn khổng lồ nhưng thiếu tính dự báo, thiếu căn cứ khoa học nên đã không mang lại hiệu quả như mong đợi...
Hậu quả thật khôn lường. Bao nhiêu công sức của người dân, bao nhiêu tiền của của Nhà nước đã lãng phí, đã "đổ sông đổ biển" sau sự tính toán cá nhân hay những phút cao hứng của vị lãnh đạo đứng đầu hoặc một tập thể lãnh đạo trong... một nhiệm kỳ! Không ai muốn đổ lỗi cho những sai lầm của quá khứ. Tuy nhiên, phải nhận ra những nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục cho những sai lầm của những thời đã qua với ý thức mong muốn nó không lặp lại. Và dĩ nhiên, phải để cho những người gây nên sai lầm hiểu được "cái giá" qua những tồn tại yếu kém mà họ để lại. Và rồi, như một lẽ tất nhiên, những người đương nhiệm hôm nay chẳng ít lâu nữa cũng sẽ trở thành...tiền bối. Những người kế vị của họ trong tương lai cũng sẽ phải phán xét họ như hôm nay họ đang phải khó xử trước những gánh nặng mà quá khứ để lại.
Chẳng hiếm cán bộ trong bộ máy của Ðảng, Nhà nước đang thực thi quyền lực theo tư duy nhiệm kỳ. Cha ông dạy: "Quan nhất thời, dân vạn đại". Mong họ hiểu rằng, quá trình phát triển xã hội, quyền lợi và đời sống nhân dân không có tính nhiệm kỳ.
UÔNG THÁI BIỂU
theo NHÂN DÂN CUỐI TUẦN
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tướng: Tạo thể chế thông thoáng trọng dụng nhân tài
Chuyên nghiệp hoá công chức
Nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
Văn hóa công chức
Công tác cán bộ trong xây dựng Đảng hiện nay
Nhìn cán bộ dưới lăng kính nhân dân
Các tin cũ hơn:
Thực hiện tốt chính sách cán bộ - giải pháp động lực góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
Nền giáo dục mở
Phát triển năng lực NGƯỜI
Bước đột phá trong tuyển chọn cán bộ
Kinh nghiệm của một số quốc gia trong phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực
Xã hội hóa sự nghiệp hỗ trợ phát triển tài năng
Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2012: Đảm bảo nghiêm túc, công bằng
Một số nội dung mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ba tiêu chuẩn cần được chú trọng trong công tác cán bộ
Đổi mới, hoàn thiện công tác cán bộ Đảng hiện nay
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ