Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Người đăng: Sở Nội Vụ Quảng Nam .Ngày đăng: 24/09/2019 .Lượt xem: 1126 lượt.
Là một trong số những địa phương có nhiều nỗ lực về công tác cải cách hành chính. Trong năm qua, tỉnh Quảng Nam đã rất quyết liệt trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử dùng chung của tỉnh đã được sử dụng tại 20 sở, ban, ngành; 18 huyện, thị xã, thành phố và 244 xã, phường, thị trấn. Đến nay, đã có 516 DVC trực tuyến mức độ 3 và 94 DVC trực tuyến mức độ 4... Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan được thực hiện tốt, nâng cao tỷ lệ nộp thuế theo phương thức điện tử; tăng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%; việc triển khai giao dịch đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet cũng được triển khai có hiệu quả...

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao của hội nhập cũng như đòi hỏi của công tác quản lý, việc chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến là chưa thực sự rộng khắp. Do vậy, để người dân hiểu và chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thì công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh và đi trước một bước.


Theo đó, nhằm tuyên truyền để tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính. Ban Chấp hành Đoàn khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐTN ngày 22/8/2019 về tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Đoàn viên thanh niên triển khai phần việc phục vụ công tác tuyên truyền

Hoạt động này được thực hiện cao điểm trong 1 tuần tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam, với sự tham gia của hơn 30 đoàn viên thanh niên của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đoàn viên thanh niên sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các tổ chức, cá nhân biết và khai thác sử dụng tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn thực hiện việc phát tờ rơi cho người dân, tổ chức đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công; xây dựng và phát các đoạn “trailer” giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các kênh trực tuyến.

Hoạt động trên đã góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019
Kết quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam
Hội An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019
Thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã.
Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về mô hình Trung tâm Hành chính công tại tỉnh Quảng Nam
Tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2019.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ 11
Nông Sơn nỗ lực cải cách hành chính
Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ