Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/08/2019 .Lượt xem: 632 lượt.
Theo luutru.gov.vn, ngày 14/8/2019, Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư tại Công văn số 3841/BNV-VTLTNN.
Dự thảo Nghị định này được gửi lấy ý kiến các cơ quan: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định ban hành sẽ thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định có phạm vi điều chỉnh: Quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư bao gồm: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Đối tượng dự kiến áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước; Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có thể căn cứ các quy định của Nghị định này để áp dụng cho phù hợp.

Dự thảo Nghị định đã dự liệu bổ sung, điều chỉnh:

1. Các nội dung mới phát sinh chưa được quy định từ Nghị định trước đó như: Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử; về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử; các quy định về sao văn bản như: Quy định về sao từ văn bản điện tử ra văn bản giấy; quy định về sao văn bản giấy ra văn bản điện tử; quy định về trích sao văn bản điện tử; quy định về quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số trong công tác văn thư.

2. Các nội dung đã có quy định nhưng không còn phù hợp với tình hình mới: Các quy trình, nghiệp vụ cần sửa đổi phù hợp với việc quản lý văn bản tài liệu giấy, văn bản tài liệu điện tử; khái niệm về hồ sơ hiện hành, Lưu trữ hiện hành cần được quy định lại cho phù hợp với Luật lưu trữ; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất.

3. Đồng thời quy định chi tiết, cụ thể các mặt hoạt động của công tác văn thư, như: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư thay vì trước đây một số mặt hoạt động này giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn.

Góp ý dự thảo Nghị định nêu trên, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 05 tháng 9 năm 2019 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, địa phương được gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 10 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ và thư điện tử theo địa chỉ email: thaolevn2013@yahoo.com) trước ngày 25 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 

Tải dự thảo Nghị định tại đây
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Các tin cũ hơn:
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ